NW-TOUR Петрозаводск
1 – 2 июля 2017

A (м) (Прием заявок окончен)

# Команда Взнос
1 Раупов М./Ларионов Р. Оплачен
2 Кувичка Д./Болгов А. Оплачен
3 Костров А./Лысак Е. Оплачен
4 Заозерский И./Чахар А. Оплачен
5 Силичев П./Мелешко С. Оплачен
6 Анохин В./Шабанов И. Оплачен
7 Карпович Н./Абрамов В. Оплачен
8 Бураков А./Лебедев Д. Оплачен
9 Васько Д./Кононов Д. Оплачен
10 Сазонов Д./Григорьев Е. Оплачен
11 Щеблыкин Т./Полосенко В. Оплачен
12 Белогривов В./Денисов А. Оплачен

A (ж) (Прием заявок окончен)

# Команда Взнос
1 Ивашина И./Воронкова Ю. Оплачен
2 Радионова О./Рабканова Т. Оплачен
3 Пахунова А./Хусаенова Е. Оплачен
4 Тешкина А./Морозова А. Оплачен
5 Лесникова Е./Коцур Н. Оплачен
6 Масляева Е./Генералова А. Оплачен
7 Медведева Я./Суханова А. Оплачен
8 Кошнякова А./Шишкина Е. Оплачен
9 Ганджиева И./Савельева К. Оплачен
10 Грицкевич Т./Летуновская М. Оплачен
11 Королева О./Шагарова М. Оплачен
12 Анастасия В./Макеева А. Оплачен

B (м) (Прием заявок окончен)

# Команда Взнос
1 Шубин Е./Бреккиев Д. Оплачен
2 Калачев Д./Коваленко А. Оплачен
3 Морозов А./Безруков А. Оплачен
4 Силичев П./Мелешко С. Оплачен
5 Шевченко А./Демусенко В. Оплачен
6 Маркелов В./Алферьев А. Оплачен
7 Тихонов М./Банкет В. Оплачен
8 Савин А./Образов И. Оплачен
9 Васько Д./Кононов Д. Оплачен
10 Шамов Д./Жданов А. Оплачен
11 Трыков А./Тищевский И. Оплачен
12 Раупов М./Ларионов Р. Оплачен

B (ж) (Прием заявок окончен)

# Команда Взнос
1 Радионова О./Рабканова Т. Оплачен
2 Масляева Е./Генералова А. Оплачен
3 Пахунова А./Хусаенова Е. Оплачен
4 Тешкина А./Морозова А. Оплачен
5 Лебедева А./Королькова Е. Оплачен
6 Медведева Я./Суханова А. Оплачен
7 Криночкина А./Хэбашеску А. Оплачен
8 Ишутина О./Сулимова М. Оплачен
9 Ивашина И./Воронкова Ю. Оплачен
10 Донченко О./Абулова А. Оплачен
11 Сивко А./Бугрик Н. Оплачен
12 Анастасия В./Макеева А. Оплачен
13 Санжак Е./Коваленко В. Оплачен
14 Ачинович Н./Гущина Ю. Оплачен
15 Кошнякова А./Шишкина Е. Оплачен
Для оплаты взноса необходимо быть залогиненным на сайте и являться игроком заявленной команды.