Турнир ко Дню России в Великом Новгороде 2022
12 – 13 июня 2022

A (м)

# Команда Взнос
1 Лускин Д./Сажин С. Оплачен
2 Силичев П./Бурима А. Оплачен
3 Дмитриев А./Адабир И. Оплачен
4 Горбач А./Кубичек В. Оплачен
5 Зориков А./Петрачков А. Оплачен
6 Андреев Р./Антипов А. Оплачен
7 Федоров О./Фёдоров С. Оплачен
8 Шевцов А./Бараненко Д. Оплачен
9 Рябов И./Прушковский В. Оплачен
10 Жучков А./Гуслин А. Оплачен
11 Губанов С./Саковец Р. Оплачен

A (ж)

# Команда Взнос
1 Веселова А./Соловьева Е. Оплачен
2 Яковлева А./Лаврентьева А. Оплачен
3 Масляева Е./Петрова В. Оплачен
4 Братаева М./Лозовская В. Оплачен
5 Лебедева Н./Вахранёва С. Оплачен
6 Борисова А./Ковалева Е. Оплачен
7 Чудных А./Зимарская А. Оплачен
8 Васильева С./Федорук А. Оплачен
9 Эгамбердыева М./Степанова Е. Оплачен
10 Ибрагимова Е./Корякина А. Оплачен
11 Чайникова Н./Рябова И. Оплачен
12 Прохоренкова А./Саттарова Л. Оплачен

Микст (Прием заявок окончен)

# Команда Взнос
1 Силичев П./Соловьева Е. Оплачен
2 Лозовская В./Федоров О. Оплачен
3 Веселова А./Зориков А. Оплачен
4 Чудных А./Антипов А. Оплачен
5 Самаль А./Адабир И. Оплачен
6 Петрачков А./Шибакова А. Оплачен
7 Мольков А./Прудина А. Оплачен
8 Бурима А./Лаврентьева А. Оплачен
9 Масляева Е./Раздобурдин А. Оплачен
10 Яковлева А./Петрачков А. Оплачен
11 Андреев Р./Зимарская А. Оплачен
12 Бараненко Д./Воложанинова С. Оплачен
13 Морозов А./Харламова А. Оплачен
14 Махарадзе К./Рыжков С. Оплачен
15 Глущенко Е./Удалова А. Оплачен
16 Коржова И./Кошко А. Оплачен
Для оплаты взноса необходимо быть залогиненным на сайте и являться игроком заявленной команды.